Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

V roku 1929, konkrétne 27. septembra bol založený dobrovoľný hasičský zbor, ako jednotná a organizovaná požiarna jednotka. Prvým veliteľom zboru bol lesný inžinier Ján Stehlo, ďalšími členmi výboru boli Šimon Alexa (námestník, hostinský), Michal Kerestúr (tajomník), Ján Sikora (pokladník, hostinský) Michal Brondoš – Kollár (gazda), Jozef Macurák (trubač), Ondrej Orolín (čatovodič), Ján Mičov (rojvodič). Zbor sa rýchlo rozrástol.  Činnosť dobrovoľného požiarneho zboru napĺňala, od svojho založenia, základný cieľ:  Byť všade tam, kde nás potrebujú ľudia.

Prvé roky, od založenia, venoval dobrovoľný hasičský zbor svoje úsilie nácvikom mužstva a zdokonaľovaniu sa v práci s technikou. Bez ich húževnatej práce si nevieme predstaviť ani zveľaďovanie a výstavbu našej obce. Sú to tisícky hodín na úprave vodných tokov, výstavbe vodovodu, kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice, budovy Jednoty, ale aj pri poľnohospodárskych prácach. 

Pamätným dňom sa pre vernárskych hasičov stal 23. marec 1933. Vtedy sa totiž zbor po prvý raz zúčastnil akcie v teréne. Požiar vypukol v Kubachoch (dnešné Spišské Bystré) a zúčastnilo sa ho 16 hasičov. Vo Vernári to bolo 30.9.1933, kedy sa hasenia horiacich hospodárskych stavísk okrem domácich zúčastnil aj zbor z Hranovnice. Kronika popisuje tento prípad veľmi dramaticky.

Ďalšie roky činnosti zboru sú poznačené hospodárskou krízou, ktorá sa prejavila v nedostatku finančných prostriedkov. Od roku 1935 začali vernárski hasiči aj s organizovaním kultúrno-osvetovej činnosti, poriadali tanečné zábavy a nacvičovali divadelné hry.  Rok 1938 okrem závažných vnútropolitických a medzinárodných udalostí priniesol vernárskym hasičom predsa len radosť. Bola to radosť z novej motorovej striekačky. Rok 1939 priniesol veľa smútku nielen členom hasičského zboru. Mobilizácia postihla celé rodiny a v obci ostali len starší muži. Vojnové roky 1940 – 1945 tvrdo zasiahli aj do činnosti hasičov. Z dôvodu odchodu mladých mužov na front bolo treba zvoliť nové vedenie. Veliteľom zboru bol Ján Brondoš, zástupcom Pavol Alexa a tajomníkom Ondrej Alexa. Situácia sa zhoršovala. Vládla neistota a obavy z budúcnosti. Kronikár v tých časoch zapísal: „...za onoho času bolo lepšie pracovať, lebo boli stále časy, ale teraz nevieme, či dožijeme. Slovenský štát priniesol taký zamotaný čas a ostali sme bez slobody. „  Udalosti, ktoré nasledovali potom, zachytila veľká kronika tých čias. Slovenský národ povstal, svoju vlastnú históriu v tých pohnutých časoch napísali aj Vernárci. Niektorí z nich sa slobody nedožili. O odvahe Vernárcov v Povstaní vznikli piesne i povesti, ich odvaha a bojovnosť bola korunovaná víťazstvom. Víťazstvom nad zlom, nad porobou. K nemu prispeli aj vernárski hasiči. Svojou aktívnou činnosťou v predvojnových i vojnových rokoch položili pevný základ súčasnej úspešnej práci požiarnikov vo Vernári. Prvé povojnové roky sa v živote vernárskych požiarnikov vyznačovali konsolidáciou pomerov politických i spoločenských. Zvrat v organizovanej protipožiarnej službe priniesli roky 1948 a 1949. Do obce bol zavedený pohotovostný telefónny aparát. V roku 1951 sa miestna hasičská jednotka podieľala na výstavbe pamätníka padlých. Rok 1952 priniesol do obce ukončenie elektrifikácie a tak pre miestnych požiarnikov vznikla nová úloha a to v podobe preventívnych prehliadok elektroinštalácie v domácnostiach. Prvá polovica 50.tych rokov 20. storočia bola poznamenaná skvalitňovaním členskej základne. Požiarna zbrojnica bola vytúženým snom venárskych požiarnikov už od oslobodenia. Položenie základného kameňa sa uskutočnilo v roku 1959. Jej výstavba bola ukončená v roku 1960 v akcii Z. Po roku 1960 sa zbor pravidelne zúčastňoval súťaží a cvičení, pripravoval sa a zdokonaľoval v protipožiarnej príprave. Pribudli aj rady mladých požiarnikov. V rokoch 1974 a 1988 mala organizácia priemerne 100 členov, jej činnosť smerovala k skvalitňovaniu nácviku a súhry požiarneho družstva.

Dodnes je dobrovoľný hasičský zbor fungujúcou organizáciou pod záštitou obce. Miestna organizácia požiarnej ochrany je jedným z článkov prispievajúcich k ochrane obecného majetku, ale aj majetku občanov našej obce. V minulosti, ale aj dnes pravidelne vykonávala a vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, tzv. "preventíva", rodinných domov a ostatných objektov. Ďalšími činnosťami členov zboru je pomoc pri organizovaní Folklórnych slávností, či osláv SNP a v neposlednom rade zúčastňovanie, mladých členov hasičského zboru, na súťažiach hasičských družstiev medzi okolitými obcami.

 

DHZ Vernár


 

14. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Vernár, autor fotografií: Marek Jína

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Ďalšie fotogalérie

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka