Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Mgr. et Bc. Agáta Kunošová (od 1.8.2018)

Kontakt:
Obecný úrad Vernár
Hlavná 171/65
059 17  Vernár

Pracovná doba: 4 hodiny týždenne


 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce

 • vykonáva kontrolu:
 1. zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa    osobitných predpisov,
 2. príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 3. priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 4. dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 5. plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 6. dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka