Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MAS Pramene

Občianske združenie MAS PRAMENE

Občianske združenie MAS PRAMENE je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, pôsobiace resp. sídliace na danom území s cieľom vytvárať a realizovať stratégiu rozvoja územia.

Zakladajúcimi členmi sú: obce - Gánovce, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, Kravany, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Spišská Teplica, Šuňava, Švábovce, Vernár, Vikartovce a Vydrník, zo súkromného a neziskového sektoru - Občianske združenie Neandertal - Gánovce, Tatra Textil, s.r.o. - Hozelec, Baran Jozef STOLÁRSTVO - ARIES, f.o. - Jánovce, Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany, Daniela Martinková, SHR - Spišský Štiavnik, TP real, spol. s.r.o. - Švábovce, Stanislav Hudzík V ŠTÚDIO - Spišský Štiavnik, Pozemkové spoločenstvo urbár Vyšná Šuňava, AGROLAND TATRY s.r.o., Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce, EKOFARMA Vernár, s.r.o., Martin Lavko - Spišské Bystré, PDP Spišská Teplica, Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o.. 

Občianske združenie vzniklo zoskupením partnerov podtatranských obcí v údolí riek Hornádu a Čierneho Váhu, medzi tromi národnými parkami – Slovenský raj, Nízke Tatry a Vysoké Tatry. Celé územie má významnú hodnotu, kľúčové postavenie a zasluhuje si výnimočnú pozornosť. Má výbornú polohu pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu, čo predstavuje príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu a hlavne vidieckeho turizmu.
Okrem prameňov riek Hornádu a Čierneho Váhu sa región vyznačuje množstvom ďalších prameňov, či už minerálnych, termálnych alebo prameňov miestnych potokov a bystrín. Nachádza sa tu aj známe Hranovnické pleso.

Historicky územie patrilo k územiu Spišskej župy. Väčšina obcí bola majetkom Štiavnického opátstva.

Verejno – súkromné partnerstvo bolo založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja územia. Jeho cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania klimatických zmien.

Základným poslaním je:

 • vypracovať a implementovať  stratégiu všestranného rozvoja územia, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry alebo jej obnovenie, obnova a sprístupnenie bytového fondu s možnosťou výhodného prenájmu nevyužívanej pôdy mladým
 • presadzovať a rozvíjať miestnu medzi sektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia
 • chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia
 • podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku,
 • propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi
 • zabezpečenie pracovných príležitostí, ktoré budú motivovať mladú a strednú vekovú pracovnú silu
 • rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude OZ vykonávať tieto činnosti:

 • Príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických osôb za účelom vypracovania integrovanej stratégie rozvoja územia a jej následnej implementácie.
 • Organizovanie odborných prednášok, školení, tematických zájazdov a seminárov k propagácii stratégie a rozvoja.
 • Vydávanie propagačných a informačných materiálov o príprave a implementácii stratégie vrátane spolupráce s regionálnymi a národnými masovokomunikačnými prostriedkami.
 • Spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka.
 • Spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a rozvoja.
 • Vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev.
 • Uchádzanie sa o finančnú podporu realizácie stratégie a zámerov OZ.
 • Poradenstvo a vzdelávanie za účelom rozvoja a budovania ľudských zdrojov v území.

Informácie prebraté z internetovej stránky: www.maspramene.sk, kde nájdete aj viac informácií o tomto Občianskom združení a jeho členoch.

 

 

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka