Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy starostovi, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva a  hlavnému kontrolórovi.

Poslanci obecného zastupiteľstva (2018 - 2022):

 1. Ondrej Ondruš
 2. Martina Olekšáková
 3. Mgr. Ľubomír Greňa
 4. Šimon Mindok
 5. Bc. Peter Vernarec
 6. Ján Parimucha 
 7. Mgr. Andrea Lukáčová


Obecné zastupiteľstvo obce Vernár zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vernár  zo dňa 7. decembra 2018 tieto komisie:

 • Finančná komisia (predseda: Mgr. Andrea Lukáčová)
 • Stavebná komisia a komisia  pre ochranu verejného poriadku (predseda: Šimon Mindok)
 • Sociálna komisia (predseda: Bc. Peter Vernarec)
 • Športová komisia (predseda: Mgr. Ľubomír Greňa)
 • Kultúrna komisia (predseda: návrh Ján Parimucha)
 • Komisia pre pozemkové úpravy (predseda: Ondrej Ondruš)
 • Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy (predseda: Martina Olekšáková)

Zástupca starostu obce: 

Za zástupkyňu starostu obce Vernár bola, v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - § 13 b.), vymenovaná p. Martina Olekšáková. 

V súlade s § 25 ods.7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie starosta obce určil s účinnosťou od 1. februára 2019 mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 50 EUR/mesačne.


 


 

Dokumenty obecného zastupiteľstva

Rokovaci_poriadok_oz_5_2_2019.pdf(254.7 kB)Rokovaci_poriadok_oz_5_2_2019.pdf

Ustanovujúce zasadnutie OZ (volebné obdobie 2018 - 2022)

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka