Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAMY

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vernár v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 114/2018 zo dňa 5. júna 2018

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Vernár.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vernár zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 30.7.2018 na Obecný úrad Vernár,  Hlavná 171/65,  059  17 Vernár, v uzatvorenej obálke označenej
“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Požadované podmienky (prílohy prihlášky):

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy, resp. skúsenosti s výkonom funkcií v samospráve
 • profesijný životopis

Podrobné informácie: súbor na stiahnutie

Zverejnené: 6. júna 2018


 
 
Položky 1-3 z 155

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 15. júna 2018 od 14:00 hod. do odvolania. 

Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Fyzickým osobám sa zakazuje:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní:

 • zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
 • udržiavať existuúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek
 • príjmať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou 
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje. 

 
 
Položky 1-3 z 155

Vernárske folklórne slávnosti - 11. ročník

Vytlačiť
 

vernarske slávnosti


 
 
Položky 1-3 z 155

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka