Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o prerokovaní - chránené vtáčie územie

Oznámenie o prerokovaní - chránené vtáčie územia - Slovenský raj - 2019 - 2048Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-3 z 34

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/ku MŠ Vernár

Vytlačiť
 

Obec Vernár, ako zriaďovateľ Materskej školy Vernár, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Vernár, Hlavná 102/104, 059 17 Vernár. 

 

Požadované predpoklady a zoznam dokladov potrebných k výberovému konaniu nájdete v prílohe. 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Obec Vernár, Hlavná 171/65, 059 17 Vernár

Uzávierka prijímania prihlášok : 20. augusta 2018 o 12.00 h

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - MŠ VERNÁR“
 

                                                               Ing. Vladimír Ondruš - starosta obce


 
 
Položky 1-3 z 34

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vernár v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 114/2018 zo dňa 5. júna 2018

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Vernár.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vernár zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 23.7.2018 na Obecný úrad Vernár,  Hlavná 171/65,  059  17 Vernár, v uzatvorenej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Požadované podmienky (prílohy prihlášky):

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • znalosť základných noriem samosprávy, resp. skúsenosti s výkonom funkcií v samospráve
  • profesijný životopis

Podrobné informácie: súbor na stiahnutie

Zverejnené: 6. júna 2018


 
 
Položky 1-3 z 34

dnes je: 24.10.2018

meniny má: Kvetoslava

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka