Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

ZMENA SPRÁVNYCH POPLATKOV

Vytlačiť
 

V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Pre obecné úrady sú dôležité nasledovné položky:

Položka 2

  1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných  záznamov, evidencií, registrov listín   a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu mení sa správny poplatok z 1,50 € na 2 €
  2. Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo   písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo   súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom   jazyku  mení sa správny poplatok z 1,50 € na 2 €

Položka 3

1.   Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis mení sa správny poplatok z 1,50 € na 2 €        

Okrem novelizovaných Položiek Sadzobníka správnych poplatkov pracovníkov obcí upozorňujeme aj na ďalšie úpravy a zmeny v zákone o správnych poplatkoch, týkajúce sa poplatkov za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, špecializovaného portálu alebo integrovaného obslužného miesta - § 7, 10, 15a, 17, 18a a 19k.

Účinnosť novelizovaného zákona o správnych poplatkoch je 1. 1. 2018.


 
 
Položky 1-3 z 29

Verejné pripomienkovanie návrhu PHSR 2016 - 2023

Vytlačiť
 

Materiál na pripomienkovanie

Návrh Aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vernár na obdobie 2018 - 2023. 

Dátum začatia pripomienkového konania: 28. 07. 2017

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11. 08. 2017

Pripomienky je možné zaslať či doručiť: poštou alebo osobne na adresu Obec Vernár, Hlavná  171/65, 059 17 Vernár alebo elektronicky na e-mail urad@vernar.sk

Poznámka: V súlade s platnou legislatívou, zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, pripomienky môže predkladať odborná a široká verejnosť.

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí spracovateľ dokumentu prihliadať.

Pripomienky prosíme predkladať na priloženom formulári. 


 
 
Položky 1-3 z 29

Pracovná ponuka/informácia o voľnom pracovnom mieste

Vytlačiť
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka 

Názov pracovnej pozície: učiteľ/ka MŠ

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu do práce: 1. september 2017

Predpokladaný počet detí: cca 15

Predpokladaný termín ukončenia podávania žiadostí:  25. júl 2017 (vrátane)

Požadované vzdelanie: Učiteľstvo pre materské školy - predprimárne vzdelávanie.
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Výhodou je 5 ročná prax.

Ďalšie informácie: bezúhonnosť, flexibilita, komunikatívnosť a spoľahlivosť

 

Kontaktné informácie:

Zriaďovateľ: Obec Vernár, Hlavná 171/65, 059 17 Vernár, 052/7797129, urad@vernar.sk.

Miesto výkonu práce: Materská škola Vernár, Hlavná 102/104, 059 17 Vernár

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a štruktúrovaný životopis prosíme zasielať na adresu zriaďovateľa.


 
 
Položky 1-3 z 29

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
OTVORENÉ OD 26.12.2017
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka